BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày đăng: 12-07-2014

Thông báo về việc Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013

Ngày đăng: 16-04-2014
Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013
 

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội 2014

Ngày đăng: 05-04-2014
Ngày 5/4/2014, tại Trung tâm hội nghị Sen Hồng đã diễn ra Đại hội cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội năm 2014