Thông báo về việc Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013

Ngày đăng: 16-04-2014
Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013
 

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội 2014

Ngày đăng: 05-04-2014
Ngày 5/4/2014, tại Trung tâm hội nghị Sen Hồng đã diễn ra Đại hội cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội năm 2014
 

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Ngày đăng: 18-03-2014
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội – Haseco trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014
 

Báo cáo tài chính năm 2013

Ngày đăng: 03-03-2014