Thông báo đính chính thông tin cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)
 
CÔNG VIÊN HỒ TÂY
 
THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
 
Căn cứ vào CMND, Hồ sơ mua cổ phần của Bà Nguyễn Thị Nãi.
 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội thông báo về việc sau:
 
Bà Nguyễn Thị Nãi, Số CMND: 010140986 cấp ngày 24/7/2000 tại Hà Nội. Ngày 21/8/2001, Bà Nguyễn Thị Nãi đã mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội thông qua đơn vị tư vấn phát hành là Công ty Chứng khoán Bảo Việt.
 
Ngày 13/12/2014, Bà Nguyễn Thị Nãi đến Văn phòng HĐQT cầm theo CMND và hồ sơ mua cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội và thông báo là chưa nhận được Giấy CNSHP. Văn phòng HĐQT đã tiến hành kiểm tra thông tin trong Sổ cổ đông của Công ty, tuy nhiên số CMND của Bà Nguyễn Thị Nãi trong sổ cổ đông và CMND của Bà Nguyễn Thị Nãi có sự sai lệch, cụ thể trong Sổ cổ đông Công ty, Số CMND của bà Nguyễn Thị Nãi là: 010140968
 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội thông báo đến các cá nhân: nếu có nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội với Họ tên là Nguyễn Thị Nãi, số CMND: 010140968, xin vui lòng liên hệ về: Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội để giải quyết.
 
Mọi thông tin xin gửi về:
 
Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội
 
Số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.
 
Liên hệ chị Vũ Thị Thanh Phương – Thư ký Hội đồng quản trị
 
Điện thoại cố định:      (04) 3 7 184 193 (máy lẻ 103)
 
Điện thoại di động:      093 3 5747 69
 
Fax:                               (04) 3 7 184 190
 
Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có cá nhân khiếu nại, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội sẽ tiến hành thủ tục đính chính lại thông tin trong Sổ cổ đông và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông sở hữu.
 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội trân trọng thông báo!
 
Mời các bạn xem các tin về tổ chức sự kiện.

ĐỌC THÊM