Sơ kết mùa hoạt động công viên Nước Hồ Tây 2015

Ngày đăng: 11-09-2015
Hằng năm, cứ đến dịp tháng 9, tháng 10, Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội – HASECO lại tổ chức tour du lịch kết hợp tham quan, học tập kinh nghiệm cho cán bộ, nhân viên toàn công ty sau một mùa hoạt động sôi nổi, nhằm đem đến cho anh chị em những ngày nghỉ vui vẻ và bổ ích.

QUY CHẾ BAN KIỂM SOÁT HASECO

Ngày đăng: 16-07-2015

QUY CHẾ BAN ĐIỀU HÀNH HASECO

Ngày đăng: 16-07-2015