BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Ngày đăng: 06-04-2016
Báo cáo thường niên năm 2015 sẽ đem lại cho quí cổ đông cái nhìn bao quát về 1 năm hoạt động vừa qua
 
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG HASECO 2016

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG HASECO 2016

Ngày đăng: 30-03-2016
Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội - HASECO.
 
HASECO CÔNG BỐ THÔNG TIN

HASECO CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày đăng: 02-03-2016
Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016.