GẶP MẶT CBNV CÔNG VIÊN HỒ TÂY QUA CÁC THỜI KỲ

Ngày đăng: 14-05-2016
Hôm nay, Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội  (HASECO) đã tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ nhân viên qua các thời kỳ tại Trung tâm Hội Nghị Sen Hồng. Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh các đóng góp của các thế hệ Cán bộ nhân viên, đồng thời ngày càng thắt chặt mối quan hệ thân thiết của tất cả các anh chị em.

THÔNG BÁO THẤT LẠC CỔ PHIẾU

Ngày đăng: 07-05-2016
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày đăng: 03-05-2016
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giải Trí Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Tổng Giám Đốc.
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2016

Ngày đăng: 09-04-2016
Sáng ngày 09/4/2016, công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng - công viên Hồ Tây.