Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn của chúng tôi:
               Trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực vui chơi giải trí toàn miền Bắc và của Việt Nam.
 
Sứ mệnh của chúng tôi:
              Đem đến sự thư giãn cho khách hàng bằng chất lượng dịch vụ hoàn thiện và luôn đổi mới.
 
Tôn chỉ hành động:
              Chúng tôi không bán dịch vụ. Chúng tôi đem đến sự thư giãn cho khách hàng.
 
Tiêu chí hoạt động:
              Bốn mùa sôi động - Hào hứng quanh năm.