Haseco - Doanh nghiệp vượt khó vươn lên

Ngày đăng: 03-05-2013
Chiều ngày 2/2/2013 tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội (Công viên Hồ Tây) đã tổ chức Lễ Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2013.
 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Haseco 2013

Ngày đăng: 30-03-2013
Sau buổi sáng làm việc ngày hôm nay, Đại hội cổ đồng cổ đông thống nhất ra nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Haseco 2013