QUY TRÌNH LƯU KÝ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU CTCP HASECO

QUY TRÌNH LƯU KÝ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU CTCP HASECO

Ngày đăng: 17-06-2015
Căn cứ theo qui định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, căn cứ vào nhu cầu của quý cổ đông, Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội xin gửi tới quí cổ đông "Quy trình lưu ký và chuyển nhượng cổ phiếu công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội".
 

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Ngày đăng: 21-05-2015
Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng 2 đã diễn ra Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HASECO)
 

MỪNG SINH NHẬT CÔNG VIÊN NƯỚC HỒ TÂY TUỔI 15

Ngày đăng: 19-05-2015
Cách đây vừa tròn 15 năm, ngày 19.05.2000, Công viên Nước Hồ Tây chính thức đi vào hoạt động.
 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

Ngày đăng: 09-04-2015
Sáng ngày 09/04/2015, Công ty cổ phần Du lịch Giải trí Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại trung tâm Hội nghị Sen Hồng.