NGÀY HỘI GIA ĐÌNH HASECO 2023

Ngày đăng: 06-11-2023

SƠ KẾT MÙA HOẠT ĐỘNG CÔNG VIÊN NƯỚC 2023

Ngày đăng: 14-10-2023
Từ ngày 11 - 13/10/2023 đã diễn ra chương trình Sơ kết của Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội tại thành phố Hạ Long.

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH KYOEI 2023

Ngày đăng: 11-09-2023
Ngày 10.09.2023, Công ty TNHH KYOEI VIỆT NAM đã tưng bừng tổ chức ngày hội gia đình cho CBCNV tại Công viên Hồ Tây.