KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP TÂN HỢI 1971

Ngày đăng: 03-10-2022
Ngày 02/10/2022, tai Trung tâm Hội nghị Sen Hồng đã diễn ra Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Tân Hợi 1971 - Team Tây Hà Nội.

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH HASECO 2022

Ngày đăng: 26-09-2022
Ngày 25/9/2022, tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng đã diễn ra Ngày hội Gia đình Haseco 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HASECO NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2022 -2027

Ngày đăng: 22-06-2022
Sáng ngày 22/06/2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng.