Thất lạc giấy chứng nhận cổ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)
 
Khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây
 
THÔNG BÁO
 
V/v: Thất lạc giấy chứng nhận cổ phiếu
 
 Căn cứ vào đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cổ phiếu của cổ đông Mai Mỹ Hạnh ngày 19/8/2014.
 
 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội thông báo giấy chứng nhận cổ phiếu bị thất lạc với nội dung sau:
 
Tên cổ đông: Mai Mỹ Hạnh
 
CMND: 011862078
 
Loại cổ phiếu: Phổ thông
 
Số cổ phần sở hữu: 5.000 cổ phần
 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội thông báo đến các tổ chức và cá nhân: nếu có nắm giữ giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu nêu trên, xin vui lòng liên hệ về: Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội để giải quyết.
 
Mọi thông tin xin gửi về:
 
Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội
 
Số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.
 
Liên hệ Mrs Nghiêm Thị Hồng Hạnh – Thư ký Hội đồng Quản trị
 
Điện thoại:  (043) 7184 193 (máy lẻ 103)  
 
Điện thoại di động:      0943.133.042
 
Fax:  (043) 7184 190
 
Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có tổ chức hoặc cá nhân khiếu nại, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội sẽ tiến hành thủ tục hủy giấy chứng nhận cổ phiếu nêu trên và cấp mới lại cho cổ đông sở hữu.
 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội trân trọng thông báo!

ĐỌC THÊM