ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HASECO NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2022 -2027

Ngày đăng: 22-06-2022
Sáng ngày 22/06/2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng.

LỄ HỘI KHINH KHÍ CẦU TẠI CÔNG VIÊN HỒ TÂY

Ngày đăng: 29-04-2022
Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Công viên Hồ Tây sẽ diễn ra từ 30/4 - 03/5/2022.