BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

Ngày đăng: 18-02-2017

Cổ phiếu Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội Chính thức lên sàn Upcom

Ngày đăng: 07-12-2016
Cổ phiếu Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội Chính thức lên sàn Upcom
 

Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

Ngày đăng: 25-11-2016
Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội