Cổ phiếu Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội Chính thức lên sàn Upcom

Ngày đăng: 07-12-2016
Cổ phiếu Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội Chính thức lên sàn Upcom
 

Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

Ngày đăng: 25-11-2016
Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội

HASECO thông báo cổ đông lưu ký cổ phiếu

Ngày đăng: 18-11-2016
HASECO thông báo lưu ký chứng khoán Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội để thực hiện giao dịch trên sàn Upcom