THÔNG BÁO THẤT LẠC GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU NGÀY 27/4/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)
 
CÔNG VIÊN HỒ TÂY
 
THÔNG BÁO THẤT LẠC GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU
 
 
 
Căn cứ vào đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cổ phiếu của cổ đông Hồ Hữu Việt ngày 27/04/2017.
 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội thông báo Giấy chứng nhận cổ phiếu bị thất lạc với nội dung sau:
 
- Tên cổ đông: Hồ Hữu Việt
 
- CMND: 010653794
 
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
 
- Số cổ phần sở hữu: 450.000 cổ phần
 
 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội thông báo đến các tổ chức và cá nhân: nếu có nắm giữ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu nêu trên, xin vui lòng liên hệ về: Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội để giải quyết.
 
 Mọi thông tin xin gửi về:
 
 Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội
 
 Số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.
 
 Liên hệ chị Nghiêm Thị Hồng Hạnh – Thư ký Hội đồng quản trị
 
                     Điện thoại cố định:      (04) 3 7 184 193 (máy lẻ 103)
 
                     Điện thoại di động:      0943.133.042
 
                     Fax:                               (04) 3 7 184 190
 
Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có tổ chức hoặc cá nhân khiếu nại, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội sẽ tiến hành thủ tục hủy Giấy chứng nhận cổ phiếu nêu trên và cấp mới lại cho cổ đông sở hữu.
 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội trân trọng thông báo!

ĐỌC THÊM