THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2016

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2016

Ngày đăng: 17-04-2017
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2016
 

Báo Cáo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Và Người Có Liên Quan Của Công Ty Đại Chúng.

Ngày đăng: 08-04-2017
Báo Cáo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Và Người Có Liên Quan Của Công Ty Đại Chúng.

CÔNG VIÊN HỒ TÂY "GẶP GỠ BÁO CHÍ & TRI ÂN KHÁCH HÀNG 2017"

Ngày đăng: 08-04-2017
Ngày 08/4/2017, công viên Hồ Tây đã long trọng tổ chức chương trình "Gặp gỡ báo chí & tri ân khách hàng 2017".

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HASECO NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2017 -2020

Ngày đăng: 01-04-2017
Sáng ngày 25/03/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây- Số 614 Đường Lạc Long Quận, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.