NGÀY HỘI GIA ĐÌNH HASECO 2017 (CÔNG VIÊN HỒ TÂY)

Ngày đăng: 07-10-2017
Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội (Công viên Hồ Tây) tổ chức "Ngày hội gia đình". Đây là chương trình thường niên và được mong đợi nhất của đại gia đình Haseco.
Thông báo về việc bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh

Thông báo về việc bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh

Ngày đăng: 11-08-2017
Thông báo về việc bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

Ngày đăng: 28-07-2017
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
 
TÀI LIỆU HỌP ĐHCD BẤT THƯỜNG 2017

TÀI LIỆU HỌP ĐHCD BẤT THƯỜNG 2017

Ngày đăng: 18-07-2017
TÀI LIỆU HỌP ĐHCD BẤT THƯỜNG 2017
 

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

Ngày đăng: 26-06-2017
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2017
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

Ngày đăng: 26-06-2017
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2017