Thông báo về việc Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)
 
KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ CÔNG VIÊN HỒ TÂY
 
Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc
 
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 như sau:
 
 
1.      Tên Công ty               : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI
 
2.      Tên giao dịch quốc tế    : Hanoi Entertainment Services Corporation
 
3.      Tên viết tắt                : Haseco       
 
4.      Vốn điều lệ                : 100.000.000.000 đồng
 
5.      Vốn thực góp                        : 92.946.500.000 đồng
 
6.      Địa chỉ trụ sở chính : 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
 
7.      Tỷ lệ chi trả cổ tức   : 3% mệnh giá cổ phiếu (300 đồng/1 cổ phần)
 
8.      Hình thức trả cổ tức : Tiền mặt hoặc chuyển khoản
 
9.             Ngày giao dịch không hưởng quyền (ngày chốt danh sách cổ đông): 16h00’ ngày   23/04/2014
 
10. Thời gian thanh toán cổ tức: Từ ngày 08/05/2014
 
11. Đối tượng được chia cổ tức: Là cổ đông của Công ty có tên sở hữu trong danh sách cổ đông đến 16h00’ ngày 23/04/2014
 
12. Địa điểm nhận cổ tức:
 
*        Đối với cổ đông là thể nhân
 
Xin vui lòng nhận cổ tức bằng tiền mặt tại:
 
Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội
 
Trụ sở:      614 Lạc Long Quân – Tây Hồ - Hà Nội
 
Tel:           (84-4)37184193(etx: 105, 106)   Fax: (84-4)37184190
 
 
Email:       info@congvienhotay.com.vn
 
-          Quý cổ đông khi đến nhận cổ tức cần đem theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần; Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu;
 
-          Trường hợp ủy quyền phải có Giấy uỷ quyền hợp pháp.
 
Lưu ý : Các cổ đông Thể nhân có nhu cầu chuyển cổ tức qua tài khoản: có thể điền vào Mẫu giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu này được đăng tải lên website: www.congvienhotay.com.vn và phát tại Phòng Tài chính kế toán Công ty) để Công ty gửi chuyển khoản cổ tức cho quý vị; đồng thời xin vui lòng gửi kèm bản phô tô Giấy chứng nhận cổ phiếu và phô tô Chứng minh thư nhân dân.
 
*          Đối với cổ đông là pháp nhân
 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội sẽ chuyển khoản cổ tức đến từng Công ty. Xin vui lòng cung cấp số tài khoản và các thông tin liên quan bằng văn bản về địa chỉ sau trước ngày 23/04/2014:
              Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội
 
              Trụ sở :   614 Lạc Long Quân – Tây Hồ - Hà Nội
 
              Tel:          (84-4)37184193(etx: 105, 106)   Fax: (84-4)37184190
 
              Người liên lạc: Ms. Lê Thị Thúy Hà – Phó Phòng Tài chính Kế toán,
 
              Mobile:   0989 186 925
 
              Email: hathanhxuan75@yahoo.com
 
Trân trọng thông báo.
 
 
 
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2014                              
 
Chủ tịch HĐQT                                              
 
(đã ký)                                                    
 
   Trần Thị Bạch Yến                                         

ĐỌC THÊM