Đại hội cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội 2014

Ngày 5/4/2014, tại Trung tâm hội nghị Sen Hồng đã diễn ra Đại hội cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội năm 2014
 
Đại hội đã tổng kết những khó khăn và các hoạt động kinh doanh trong năm 2013: “Thói quen thắt chặt chi tiêu trong điều kiện kinh tế khủng hoảng kéo dài nhiều năm đã làm giảm nhu cầu vui chơi giải trí trong dân. Sự cạnh tranh trực diện đến từ các đối thủ có tiềm lực tài chính mạnh và thời tiết khắc nghiệt kéo dài ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh năm 2013”
 
Đồng thời khẳng định: “Hoạt động HĐQT năm 2013 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Đặc biệt trên các phương diện: Quan tâm đầu tư duy tu cơ sở hạ tầng công viên, Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, Tăng thêm sản phẩm dịch vụ và tăng chất lượng dịch vụ đồng thời tiết kiệm chi phí”
 
Đại hội nhận được rất nhiều đóng góp, ý kiến xây dựng tâm huyết, có tính khả thi cao và đưa ra mục tiêu kinh doanh năm 2014, đồng thời thông qua Nghị quyết đại hội.
 
 
 
 
 
 

ĐỌC THÊM