Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP dịch vụ giải trí HN

Chiều ngày 1/3/2014, tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng – Công viên Hồ Tây đã diễn ra Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP dịch vụ giải trí Hà Nội. Đại hội có sự tham gia của Ban lãnh đạo Công ty, cán bộ đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội và hơn 60 đoàn viên Công viên Hồ Tây.
 
Với chủ đề của Đại hội là: “Đoàn viên Thanh niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội phát huy sức trẻ, Lòng nhiệt huyết, khát vọng vươn lên không ngừng cùng Haseco phát triển bền vững” đã nhận được nhiều tham luận, đóng góp, phát biểu của Ban lãnh đạo, cán bộ đoàn Tổng Cty và trực tiếp từ các đoàn viên trong Công ty
 
Dưới sự lãnh đạo của Đoàn TN Tổng công ty du lịch Hà Nội, Chi bộ, Ban lãnh đạo Công ty CPDV giải trí HN cùng với sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể; Đoàn TN Công ty CPDV giải trí HN đề ra mục tiêu chính trong thời gian tới là: “ Nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng chất lượng tổ chức công tác Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, đóng góp quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác xã hội, đoàn kết, năng động, sáng tạo, triển khai hiệu quả các phong trào của Đoàn”.
 
Khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Haseco đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, tham mưu tốt, chuyên môn giỏi
 
Trước thời cơ và thách thức trong giai đoạn mới, phát huy những thành tích đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi  trong thời gian qua, với nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của Công ty và niềm tin vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Tổng công ty, Chi bộ và Ban Tổng giám đốc Công ty, tuổi trẻ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội quyết tâm thi đua, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo thực hiện tốt chương trình hành động, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty, xứng đáng là lực lượng đáng tin cậy, kế cận tương lai của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.   
 
 
 
 
 
 

ĐỌC THÊM