CHÚC MỪNG TÂN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (Haseco)
Khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây
 
THÔNG BÁO
 
Ngày 03/6/2024, tại cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội, bà Nguyễn Thị Vân đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thay thế ông Nguyễn Văn Dũng. Trước đó, ông Nguyễn Văn Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã được UBND Thành phố Hà Nội tín nhiệm giao nhiệm vụ mới làm Bí Thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội. 
Xin trân trọng cảm ơn!
 
 
 
 

ĐỌC THÊM