ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HASECO NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - HASECO NĂM 2023.
Ngày 15/06/2023, Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Trung tâm Hội Nghị Sen Hồng - Công Viên Hồ Tây. Đến dự Đại hội gồm có các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp cũng những ý tưởng mới và những ý kiến đồng thuận về một tương lai phát triển vững mạnh của Công ty

ĐỌC THÊM