THÔNG BÁO THẤT LẠC GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)

CÔNG VIÊN HỒ TÂY

THÔNG BÁO THẤT LẠC GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU


Căn cứ vào đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Thị Việt Hà ngày 09/09/2023.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội thông báo Giấy chứng nhận cổ phiếu bị thất lạc với nội dung sau:

- Tên cổ đông

: Nguyễn Thị Việt Hà

 CMND

: 012092365 cấp ngày 30/12/1997 tại Hà Nội

- Loại cổ phiếu

: Phổ thông

- Số cổ phần sở hữu

: 2.000 cổ phần

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội thông báo đến các tổ chức và cá nhân: Nếu có nắm giữ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu nêu trên, xin vui lòng liên hệ về: Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội để giải quyết.

Mọi thông tin xin gửi về:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội

Số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Liên hệ chị Nghiêm Thị Hồng Hạnh – Thư ký Hội đồng quản trị

                     Điện thoại cố định:      (024) 3 7 184 193 (máy lẻ 126)

                     Điện thoại di động:      094 313 3042

                     Fax:                               (024) 3 7 184 190

Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có tổ chức hoặc cá nhân khiếu nại, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội sẽ tiến hành thủ tục hủy Giấy chứng nhận cổ phiếu nêu trên và cấp mới lại cho cổ đông sở hữu.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội trân trọng thông báo!

 


ĐỌC THÊM