ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - HASECO 2021

Hôm nay, 27/04/2021, Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội (HASECO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Trung tâm Hội Nghị Sen Hồng - Công Viên Hồ Tây.

Tại hội nghị, Hội đồng quản trị đã có những báo cáo đầy đủ và vô cùng rõ nét về kết quả trong hoạt động kinh doanh của một năm đầy khó khăn 2020. Đồng thời, hội nghị cũng nhận được sự đồng thuận cao trong phương hướng hoạt động của năm 2021. 

Mặc dù trải qua thời gian khó khăn trong hoạt động kinh doanh vì dịch bệnh CODIV-19 nhưng dưới sự đồng lòng nhất trí của CBCNV, sự ủng hộ hết mình của toàn thể cổ đông, Công ty vẫn luôn phấn đấu hết mình cho một tương lai tươi sáng. 


ĐỌC THÊM