Thông Báo Về Ngày Giao Dịch Đầu Tiên Trên Sàn Upcom

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-SGDHN ngày 25/11/2016 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cho CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội (Công ty) và công văn số 150/CV-HASECO/2016 ngày 29/11/2016 về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của Công ty, Công ty trân trọng thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau:
 
 
Tên chứng khoán:          Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội
Loại chứng khoán:         Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:           HES
Mệnh giá:                       10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 9.297.450 cổ phiếu (Chín triệu hai trăm chín mươi bảy nghìn bốn trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)
Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 92.974.500.000 đồng (Chín mươi hai tỷ chín trăm bảy mươi tư triệu năm trăm nghìn đồng)
Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 07/12/2016
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.000 đồng/cổ phiếu
 
 

ĐỌC THÊM