ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HASECO NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2022 -2027

Sáng ngày 22/06/2022, Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tổ chức tại Trung tâm Hội Nghị Sen Hồng - Công Viên Hồ Tây.

Tham gia Đại hội gồm có các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông hiện hữu của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã có những chia sẻ về khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2021 bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đồng thời cũng đặt ra những mục tiêu trong thời gian tới.  Sự đồng thuận cao thông qua những phiếu bầu Hội đồng quản trị đã cho thấy một tinh thần đoàn kết, sẵn sàng chung tay vượt qua khó khăn để đưa Công ty vươn tới thành công của tất cả các cổ đông.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội diễn ra rất thành công và tốt đẹp với một niềm tin và sức chiến đấu cho một tương lai đầy triển vọng của Công ty.


ĐỌC THÊM