THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội kính mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xem thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội TẠI ĐÂY
 

ĐỌC THÊM