THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÔNG VIÊN HỒ TÂY TỪ 23/12/2017 - 01/01/2018

Ngày đăng: 22-12-2017
THÔNG BÁO THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÔNG VIÊN HỒ TÂY TỪ 23/12/2017 - 01/01/2018.

THÔNG BÁO THỜI GIAN MỞ CỬA NGÀY 22/11/2017

Ngày đăng: 21-11-2017
Công viên Hồ Tây trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về thời gian mở cửa ngày 22/11/ 2017.