THÔNG BÁO LỊCH ĐÓNG CỬA CÔNG VIÊN HỒ TÂY

Ngày đăng: 02-08-2020
Thông báo lịch đóng cửa Công viên Hồ Tây ngày 02-07/08/2020.

THONG BÁO GIỜ MỞ CỬA CÔNG VIÊN NƯỚC NGÀY 19/05/2020

Ngày đăng: 19-05-2020

THÔNG BÁO GIỜ MỞ CỬA CÔNG VIÊN NƯỚC NGÀY 19/05/2020
 - Giờ mở cửa: Từ 9h00-18h00.
 - Giờ áp dụng giá vé khuyến mại 90k: Từ 16h00.