THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỜI VỤ 2017

Ngày đăng: 09-02-2017
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỜI VỤ 2017

Thông Báo Tuyển Dụng Nhân viên Part time Dịp Tết Cổ Truyền Đinh Dậu

Ngày đăng: 11-01-2017
Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Viên Part time Dịp Tết Cổ Truyền Đinh Dậu 2017

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày đăng: 02-08-2016
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Giải Trí Hà Nội cần tuyển dụng vị trí Thư ký Công ty (Thư ký hội đồng Quản Trị)

TUYỂN NHÂN VIÊN PART-TIME NGÀY 06-07/11/2015

Ngày đăng: 27-10-2015
Ngày 7/11/2015 công viên Hồ Tây tổ chức Ngày hội gia đình VAP với số lượng 8000 khách, do đó công viên Hồ Tây cần tuyển số lượng lớn nhân viên part-time