NGÀY HỘI THỂ THAO HANOITOURIST 2024

Tháng 3 - tháng của các hoạt động thể dục thể thao, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã tổ chức Ngày hội thể thao nhằm hướng tới các hoạt động chăm lo sức khỏe cho người lao động trong toàn Tổng Công ty. Đồng thời, đây cũng là hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.
Ngày hội thể thao là dịp để các cán bộ công đoàn viên đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe và thể lực cho người lao động, vừa là cơ hội tốt đẹp để cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị trong ngôi nhà chung “Hanoitourist”
Đây cũng là dịp chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, qua đó tiếp thêm sức mạnh cho toàn thể công ty thực hiện thắng lời nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐỌC THÊM