ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN HASECO LẦN THỨ VI

Ngày 06/10/2022, Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HASECO) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng - Công viên Hồ Tây.

Vinh dự là đơn vị được Tổng Công ty Du lịch Hà Nội lựa chọn là cơ sở đầu tiên tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, HASECO đã có một buổi Đại hội thành công rực rỡ. Trải qua một nhiệm kỳ với nhiều khó khăn, BCH Công đoàn HASECO đã mang theo tâm huyết, khí thế sẵn sàng cho một nhiệm kỳ mới. Với khẩu hiệu "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" vì môt tập thể bền vừng, BCH Công đoàn HASECO cùng toàn thể công đoàn viên đã sẵn sàng cho một nhiệm kỳ mới đầy rực rõ.


ĐỌC THÊM