BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Năm 2014 đã qua đi, khép lại 1 năm hoạt động đầy khó khăn và thử thách với công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội. Một năm hoạt động với nhiều khó khăn từ cả phía chủ quan và khách quan. Báo cáo thường niên năm 2014 sẽ đem lại cho quí cổ đông cái nhìn bao quát về 1 năm hoạt động vừa qua. Kính mời quí cổ đông tải bản báo cáo tại đây. Đây là bản báo cáo chính thức gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

ĐỌC THÊM