HƯỚNG DẪN ĐẶT VÉ QRCODE ONLINE

Các bước đặt vé online:
- Truy cập vào trang https://qrcode.congvienhotay.vn/ 
- Làm theo các bước đặt vé trên web:
           1. Chọn dịch vụ (Trọn gói Công viên Nước)
           2. Chọn ngày sử dụng
           3. Nhập số lượng vé tương ứng theo chiều cao hoặc sau 17h => Đặt vé
           4. Kéo xuống dưới => Thanh toán
           5. Chọn hình thức thanh toán 
           6. Nhập đủ thông tin theo hướng dẫn (Vui lòng nhập đúng email để nhận vé qrcode) => Thanh toán
           
Sau khi đặt vé thành công:
        Để lấy mã qrcode -> Kiểm tra inbox hoặc spam trong email (email đã nhập trong quá trình đặt vé) 
  Qua cổng soát vé để quét mã qrcode 
 
Lưu ý: Để quét mã qrcode, sử dụng 1 trong số các hình thức sau:
               -  Mở link vé trong email
               -  Hoặc tải ảnh về máy
               -  Hoặc in ảnh vé
Khuyến cáo các quý khách hàng đã đặt vé online sẽ không hoàn, đổi lại vé.

ĐỌC THÊM