Chọn số người theo chiều cao
Ngày thường: 230.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 260.000 VNĐ
Ngày thường: 180.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 200.000 VNĐ
Ngày thường: 130.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 160.000 VNĐ
Miễn phí
Chọn ngày và giờ đi
Chọn số người theo chiều cao
Ngày thường: 230.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 260.000 VNĐ
Ngày thường: 180.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 200.000 VNĐ
Ngày thường: 130.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 160.000 VNĐ
Miễn phí
Chọn ngày và giờ đi
  • Đoàn khách từ 16 đến 50 khách: Giảm 5%/ tổng hóa đơn
  • Đoàn khách từ 51 đến 100 khách: Giảm 7%/ tổng hóa đơn
  • Đoàn khách từ 101 đến 300 khách: Giảm 10%/ tổng hóa đơn
  • Đoàn khách từ 301 đến 500 khách: Giảm 15%/ tổng hóa đơn
  • Đoàn khách từ 501 đến 1000 khách: Giảm 20%/ tổng hóa đơn
  • Đoàn khách từ 1001 khách trở lên: Giảm 25%/ tổng hóa đơn
Chọn số người theo chiều cao
Ngày thường: 230.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 260.000 VNĐ
Ngày thường: 180.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 200.000 VNĐ
Ngày thường: 130.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 160.000 VNĐ
Miễn phí
Ngày lễ, T7, CN: 260.000 VNĐ
Chọn ngày và giờ đi

.

Bảng giá dành cho Học sinh Sinh Viên

Khi đến Công viên, yêu cầu các khách hàng mang đầy đủ thẻ học sinh (sinh viên) hoặc giấy giới thiệu của nhà trường (địa phương) để đuợc hoàn tiền giảm giá

Ngày đi HS Tiểu Học, mầm non HS Trung học Sinh viên Người đi kèm
Ngày thường 135.000 VNĐ 155.000 VNĐ 175.000 VNĐ 230.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN 155.000 VNĐ 175.000 VNĐ 195.000 VNĐ 260.000 VNĐ
  • Đoàn có đối tượng học sinh - sinh viên từ 16 người trở lên
  • Đoàn học sinh tiểu học, THCS + THPT cần có giấy giới thiệu của nhà trường
  • Đoàn sinh viên cần có giấy giới thiệu của nhà trường hoặc mỗi sinh viên trong đoàn cần xuất trình thẻ sinh viên
  • Người lớn hoặc trẻ em đi theo đoàn học sinh tính theo vé lẻ
Thông tin người đặt vé
Mã chống spam