Chọn số người theo chiều cao
NGÀY THƯỜNG VÉ GIẢM 15%:
0 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
NGÀY THƯỜNG VÉ GIẢM 15%:
0 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
NGÀY THƯỜNG VÉ GIẢM 15%:
0 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
Miễn phí
Ghi chú: Áp dụng từ 01/01 - 31/3/2020
Chọn ngày và giờ đi
Lưu ý: Vé khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/03/2020
Chọn số người theo chiều cao
NGÀY THƯỜNG VÉ GIẢM 15%:
0 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
NGÀY THƯỜNG VÉ GIẢM 15%:
0 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
Miễn phí
Ghi chú: Áp dụng từ 01/01 - 31/3/2020
Chọn ngày và giờ đi
Lưu ý: Vé khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/03/2020
Chọn số người theo chiều cao
NGÀY THƯỜNG VÉ GIẢM 15%:
120.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
NGÀY THƯỜNG VÉ GIẢM 15%:
100.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
NGÀY THƯỜNG VÉ GIẢM 15%:
80.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
Miễn phí
Chọn ngày và giờ đi
Lưu ý: Vé khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/03/2020
Thông tin người mua vé
Mã chống spam