Chọn số người theo chiều cao
VÉ GIẢM 25%: 181.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 200.000 VNĐ
VÉ GIẢM 25%: 143.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 152.000 VNĐ
VÉ GIẢM 25%: 105.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 124.000 VNĐ
Miễn phí
Ghi chú: 1
Chọn ngày và giờ đi
Lưu ý: Vé khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 14/05/2018 đến 18/05/2018
Chọn số người theo chiều cao
VÉ GIẢM 25%: 0 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
VÉ GIẢM 25%: 0 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
Miễn phí
Chọn ngày và giờ đi
Lưu ý: Vé khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 14/05/2018 đến 18/05/2018
Chọn số người theo chiều cao
VÉ GIẢM 25%: 143.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
VÉ GIẢM 25%: 119.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
VÉ GIẢM 25%: 95.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
Miễn phí
Ghi chú: 1
Chọn ngày và giờ đi
Lưu ý: Vé khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 14/05/2018 đến 18/05/2018
Thông tin người đặt vé
Mã chống spam