Chọn số người theo chiều cao
VÉ ĐỒNG GIÁ: 0 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
Miễn phí
Chọn ngày và giờ đi
Lưu ý: Vé khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 16/02/2018 đến 25/02/2018
Chọn số người theo chiều cao
VÉ ĐỒNG GIÁ: 0 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
Miễn phí
Chọn ngày và giờ đi
Lưu ý: Vé khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 16/02/2018 đến 25/02/2018
Chọn số người theo chiều cao
VÉ ĐỒNG GIÁ: 95.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 95.000 VNĐ
Miễn phí
Chọn ngày và giờ đi
Lưu ý: Vé khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 16/02/2018 đến 25/02/2018
Thông tin người đặt vé
Mã chống spam