Chọn số người theo chiều cao
VÉ ĐỒNG GIÁ: 0 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
Miễn phí
Chọn ngày và giờ đi
Lưu ý: Vé khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 05/02/2019 đến 17/02/2019
Chọn số người theo chiều cao
VÉ ĐỒNG GIÁ: 0 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 0 VNĐ
Miễn phí
Chọn ngày và giờ đi
Lưu ý: Vé khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 05/02/2019 đến 17/02/2019
Chọn số người theo chiều cao
VÉ ĐỒNG GIÁ: 105.000 VNĐ
Ngày lễ, T7, CN: 105.000 VNĐ
Miễn phí
Chọn ngày và giờ đi
Lưu ý: Vé khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 05/02/2019 đến 17/02/2019
Thông tin người mua vé
Mã chống spam