Công viên nước hiện đang đóng cửa mùa hoạt động. Hẹn gặp lại bạn tháng 4 năm sau!