Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giải Trí Hà Nội kính mời các Quý Cổ Đông xem danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022:
 
 

ĐỌC THÊM