ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HASECO NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2017 -2020

Sáng ngày 25/03/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây- Số 614 Đường Lạc Long Quận, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.
 
Đến tham dự Đại hội có có bà Trần Thị Bạch Yến, Chủ tịch hội đồng quản trị; bà Nguyễn Thị Vân, Tổng Giám Đốc Công ty và đông đảo quý vị cổ đông.

 
Các đại biểu tham dự cuộc họp làm lễ chào cờ

 
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (Trưởng ban kiểm soát Haseco nhiệm kì 2012-2017) trình bày Quy chế tổ chức , Nội quy Đại hội , thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
 
Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các tờ trình, các báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ban Kiểm soát Công ty với 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành, bao gồm:
 
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị tổng kết công tác nhiệm kỳ IV 2012 - 2017 và phương hướng công tác nhiệm kỳ V 2017-2022
 
- Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017
 
- Báo cáo hoạt động của BKS tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012 - 2017 
 
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017
 
- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 
- Trình Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao HĐQT và BKS
 
Đại hội đồng cổ đông đã tổng kết những kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2016.
 
Đồng thời Hội đồng Quản trị đã đề ra những mục tiêu, phương hướng hoạt động trong năm 2017 với nhiều biện pháp quyết liệt, tích cực nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Điều này được tất cả các cổ đông ủng hộ thông qua.
 
Đại  hội cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp xây dựng đầy tâm huyết, cũng như sự chia sẻ từ phía đông đảo các cổ đông.
 
Sau khi bà Trần Thị Bạch Yến thay mặt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Haseco nhiệm kỳ 2017 – 2022 thông báo về việc từ nhiệm hết nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2017 – 2022, bằng hình thức bỏ phiếu, các cổ đông dự họp Đại hội biểu quyết thông qua thành viên trúng cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm: Ông Lê Xuân Nam, Ông Nguyễn Văn Dũng, Ông Nguyễn Xuân Hải, Bà Nguyễn Thị Vân, Ông Phạm Mạnh Tường, Ông Đoàn Anh Trung,Ông Nguyễn Đức Thành
 
Các thành viên trúng cử Ban Kiểm Soát gồm: Bà Văn Thị Cẩm, Ông Nguyễn Minh Trí, Ông Nguyễn Trường Giang

 
 
Bà Trần Thị Bạch Yến - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỷ IV 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ V 2017 – 2022

 
Nguyễn Thị Vân - TGĐ Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội  lên trình bày Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017

 
Các cổ đông thảo luận và đặt câu hỏi 

 
Các đại biểu giơ thẻ biểu quyết

 
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 
Các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông

 
Ông Nguyễn Văn Dũng - đại diện HĐQT tặng hoa cám ơn các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua.

ĐỌC THÊM