Các tuyến bus chạy thẳng đến khu vui chơi giải trí công viên Hồ Tây (13,31,70, 33)

Ngày đăng: 22-05-2013
Các tuyến bus chạy thẳng đến khu vui chơi giải trí công viên Hồ Tây (13,31,70, 33)

Các tuyến bus chạy qua khu vui chơi giải trí công viên Hồ Tây

Ngày đăng: 22-05-2013
Nếu bạn không ở trên trục đường có 4 tuyến bus chạy thẳng tới khu vui chơi giải trí công viên Hồ Tây (13,33,55,70) thì bạn có thể lên các tuyến phù hợp để tới 1 trong 2 điểm trung chuyển xe buýt: Cầu Giấy hoặc Long Biên rồi từ đó bắt tuyến xe buýt số 55 để đi đến khu vui chơi giải trí công viên Hồ Tây.