Chăn ga gối giá rẻ

Dorry cung cấp các sản phẩm ga gối ,chăn ga gối đệm giá rẻ ,đệm giá rẻ ,ga đệm giá rẻ,chăn ga giá rẻ,ga gối đẹp,chăn ga gối nệm giá rẻ,ga goichăn ga gối tại hà nội tại Hà Nội
THÔNG BÁO THẤT LẠC GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU NGÀY 24/5/2017

Công viên nước Hồ Tây

Trang chủ THÔNG BÁO THẤT LẠC GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU NGÀY 24/5/2017

Tin Nội Bộ

THÔNG BÁO THẤT LẠC GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU NGÀY 24/5/2017

Chuyên mục: Quan hệ cổ đông

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)

CÔNG VIÊN HỒ TÂY

  

THÔNG BÁO THẤT LẠC GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU

 

Căn cứ vào đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cổ phiếu của cổ đông Phan Huy Chi ngày 24/05/2017.

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội thông báo Giấy chứng nhận cổ phiếu bị thất lạc với nội dung sau:

- Tên cổ đông

: PHAN HUY CHI

-  CMND

: 011431736

- Loại cổ phiếu

: Phổ thông

- Số cổ phần sở hữu

: 3.200 cổ phần

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội thông báo đến các tổ chức và cá nhân: nếu có nắm giữ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu nêu trên, xin vui lòng liên hệ về: Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội để giải quyết.

 Mọi thông tin xin gửi về:

 Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội

 Số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

 Liên hệ chị Nghiêm Thị Hồng Hạnh – Thư ký Hội đồng quản trị

 Điện thoại cố định:      (04) 3 7 184 193 (máy lẻ 103)

 Điện thoại di động:      0943.133.042

 Fax:                               (04) 3 7 184 190

 Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có tổ chức hoặc cá nhân khiếu nại, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội sẽ tiến hành thủ tục hủy Giấy chứng nhận cổ phiếu nêu trên và cấp mới lại cho cổ đông sở hữu.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội trân trọng thông báo!

Trang chủ THÔNG BÁO THẤT LẠC GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU NGÀY 24/5/2017