Chăn ga gối giá rẻ

Dorry cung cấp các sản phẩm ga gối ,chăn ga gối đệm giá rẻ ,đệm giá rẻ ,ga đệm giá rẻ,chăn ga giá rẻ,ga gối đẹp,chăn ga gối nệm giá rẻ,ga goichăn ga gối tại hà nội tại Hà Nội
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2017

Công viên nước Hồ Tây

Trang chủ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2017

Tin Nội Bộ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2017

Chuyên mục: Quan hệ cổ đông

Sáng nay, ngày 25/03/2017, công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017 - 2022, tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng - công viên Hồ Tây.


Đại hội đã thông qua bản Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, mời quý cổ đông xem Tại Đây

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 mời quý cổ đông xem Tại Đây

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022, mời quý cổ đông xem Tại Đây

Trang chủ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2017